Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów

ESGA 2024 POLAND Registration & booking files

REGISTRATION FORM:
TEAM TROPHY 75 +: PDF DOC
TEAM SUPER SENIOR 65 PLUS Championship & Cup: PDF DOC

HOTELSEE PDFDOWNOLOAD WORD
Masters Team Trophy 75+
FOCUS HOTEL
A1A2
Masters 75+
VALLEY VILLAS
B1B2
Super Senior Team 65+ Cup
ANDERS HOTEL
C1C2
Super Senior Championship 65 +
SAND VALLEY VILLAS
D1D2
Super Seniors Team Championships 65+ FOCUS HOTELE1E2

Ostatnie aktualności

Partnerzy strategiczni Partnerzy wspierający
Partnerzy medialni