Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów

Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSGS, 11.03.2020r.

W dniu 11 marca odbyło się w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Polskiego stowarzyszenia Golfa Seniorów. Jak się okazało z perspektywy czasu, był to ostatni możliwy termin na spotkanie członków Stowarzyszenia.

Z powodu koronawirusa oraz spraw osobistych na WZ przybyło tylko 13 osób. Co prawda było 28 pełnomocnictw, które jednak w wyniku głosowania na wniosek kilku osób nie zostały wzięte pod uwagę i wszystkie uchwały głosowane były przez obecnych na Walnym.

Przebieg WZ był momentami dość burzliwy ale zawsze tak jest gdy decyduje się o sprawach personalnych. Zebrani uchwalili, że wszystkie czynności podejmowane przez przedstawicieli Stowarzyszenia od 2016 roku do chwili obecnej, były prawomocne. Trzeba w tym miejscu wyjaśnić, że na walnym w 2016 roku zabrakło jednej uchwały mówiącej o przedłużeniu pełnienia funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję przez poprzednie władze, w wyniku czego Sąd uznał, iż od daty WZ w 2016 roku Stowarzyszenie nie miało prawidłowo wybranych władz. Zaliczona została więc tylko jedna kadencja i zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, wszyscy mogli startować na kolejną kadencję 2020 – 2024.

Do zarządu zgłoszono:

Brygidę Morańską, Sławomira Pińskiego, Bogusława Bila, Marka Gaika oraz Janusza Kotynię. W wyniku głosowania do trzyosobowego zarządu wybrano: Brygidę Morańską, Sławomira Pińskiego i Bogusław Bila. Na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu postanowiono, że Prezesem Stowarzyszenia zostanie Bogusław Bil natomiast funkcje wiceprezesów pełnić będą: Brygida Morańska i Sławomir Piński.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono:

Jana Morańskiego, Mieczysława Piwowara, oraz Zbigniewa Gołąbiewskiego. Wszyscy uzyskali zdecydowaną aprobatę w głosowaniu. Przewodniczącym KR został Zbigniew Gołąbiewski, natomiast Jan Morański oraz Mieczysław Piwowar pełnić będą funkcje członków KR.

Niestety nie udało się powołać, z braku kandydatów, Sądu Koleżeńskiego. Postanowiono dokonać tego na następnym Walny Zgromadzeniu PSGS.

Walne jako Przewodniczący WZ bardzo sprawnie prowadził Jan Morański.

Pragnę na koniec podziękować wszystkim, którzy byli obecni na WZ i brali aktywny w nim udział.

Miejmy nadzieję, że ograniczenia wynikające z pandemii spowodowanej koronawirusem, zostaną wkrótce zniesione i nasze reprezentacje będą mogły kontynuować udział w turniejach ESLGA i ESGA oraz w turniejach krajowych.

Bogusław Bil

Prezes PSGS

  

 

 

Ostatnie aktualności

Partnerzy strategiczni Partnerzy wspierający
Partnerzy medialni