Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów

Aktualności

Turnieje ESGA w 2016 r.

Zbliża się kolejny, już czwarty sezon, w którym reprezentacje Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów będą uczestniczyć w turniejach organizowanych przez ESGA dla swoich członków. Od zeszłego roku liczba krajów stowarzyszonych w ESGA wzrosła do dwudziestu czterech. Oznacza to, że dla gospodarzy turniejów jest to niewątpliwie spore wyzwanie. Przypominam, że Polska będzie gospodarzem turnieju +55 w przyszłym roku.

Zarząd PSGS mianował kapitanów drużyn, których zadaniem będzie powołanie poszczególnych reprezentacji.

Kapitanem reprezentacji +70 został ponownie Zbigniew Gołąbiewski.

tel. kom. 602 360 811, e-mail: zgolabiewski@promotech.eu

Turniej odbędzie się w Belgii w dniach 11 – 15 lipca. Formuła pozostaje bez zmian, równolegle na dwóch polach rozgrywane są dwa turnieje, jeden w kategorii brutto (limit hcp 16,0), drugi w kategorii netto (limit hcp 20,0).

W jednej drużynie (brutto lub netto) może uczestniczyć maksymalnie sześciu golfistów, którzy na dzień przed turniejem osiągną wymagany wiek (70). Pełna informacja o turnieju znajduje się na stronie www.argsb.be.

Jestem przekonany, że również w tym roku uda się wysłać co najmniej jedną sześcioosobową reprezentację. Dotychczasowe doświadczenia udziału naszych członków w tych turniejach są bardzo pozytywne.

Kapitanem drużyn +55 został Wojciech Marciniak.

tel. kom. 600 441 412, e-mail: wojciechmarciniak3@gmail.com.

Turniej odbędzie się w Norwegii w dniach 1 – 4 sierpnia. Do tej pory nasze Stowarzyszenie reprezentowane było przez dwie pełne sześcioosobowe drużyny. Byliśmy również reprezentowani w turnieju Presidents and Ladies. Turniej odbywa się w kategorii brutto i netto, drużynowo i indywidualnie.

W podobnej formule został przeprowadzony zeszłoroczny pierwszy Klubowy Puchar Polski Seniorów i spotkał się z bardziej niż pozytywnym przyjęciem. Niestety nasi koledzy z Norwegii nie „odpalili” jeszcze internetowej strony turniejowej, dlatego też szczegółowe informacje zostaną podane na początku lutego 2016 r.

Limity hcp bez zmian: brutto – 12.0, netto – 16,0

Zainteresowanych udziałem w powyższych turniejach proszę o bezpośredni kontakt z kapitanami drużyn. Spełnione muszą być dwa warunki: limit hcp i ukończone na dzień przed turniejem odpowiednio 70 i 55 lat

Jednym z głównych powodów powstania naszego Stowarzyszenia było właśnie umożliwienie naszym członkom kontaktów z „kolegami po fachu” z innych krajów.

Jestem przekonany, że nie tylko będziemy uczestniczyć w turniejach w Belgii i Norwegii, ale uda nam się poprawić nasze lokaty z poprzednich występów.

Doświadczenia i obserwacje poczynione pozwolą nam również właściwie przygotować nasz turniej za rok. Pracy będzie dużo, ale powinno być dobrze.

Bogusław Bil – Prezes PSGS

Ostatnie aktualności

Partnerzy strategiczni Partnerzy wspierający
Partnerzy medialni