Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów

Historia

W przeszłości było kilka prób powołania Stowarzyszenia, które zajęłoby się coraz to liczniejszą grupą
golfistów, którzy osiągnęli status seniora. Z różnych przyczyn próby te nie powiodły się. Pomysł o powołaniu Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów, zrodził się podczas styczniowego wyjazdu golfowego do Egiptu w 2011 roku. Jego pomysłodawcą był Marek Gaik, który w tamtym czasie nie osiągnął jeszcze statusu seniora. Zaraził on tym pomysłem Bogusława Bila i Zdzisława Chabowskiego. Pomysł trafił na podatny grunt i w taki sposób powstała nieformalna grupa założycielska. Opracowano plan i harmonogram działania, który jednak okazał się nie taki łatwy do realizacji.

Dopiero po roku, w kwietniu 2012, na turnieju w Siemianowicach, udało się doprowadzić do spotkania założycielskiego. Uczestniczyło w nim 44 seniorki i seniorów, członków założycieli. Wśród nich byli m.in. Elżbieta Panas, znana propagatorka golfa, Wojciech Pijanowski, którego nie trzeba chyba przedstawiać, Brygida Morańska i wielu innych znanych w całej Polsce golfistek i golfistów. W czasie tego spotkania wybrano władze Stowarzyszenia. Pierwszym Prezesem został Bogusław Bil. Do Zarządu weszli jeszcze, Beata Stepułajtys i Lech Natkowski. Do Komisji Rewizyjnej powołano, Zbigniewa Gołąbiewskiego – jako Przewodniczącego oraz Jana Morańskiego oraz Marka Gaika , jako członków. Od tego momentu Zarząd podjął działania w celu formalnej rejestracji Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów oraz dołączenia do UoESGA, europejskiego związku zrzeszającego krajowe Stowarzyszenia Golfa Seniorów. W maju 2012 gościł w Polsce, na zaproszenie Bogusława Bila, Prezydent UoESGA pan Philippe Verstraeten. Wizytował trzy nasze pola golfowe; Sierra, Postołowo i Sand Valley. Te trzy wspaniałe pola oraz Trojmiasto zrobiło na nim ogromne wrażenie. Obiecał, że PSGS stanie się pełnoprawnym członkiem UoESGA od 1 stycznia 2013 (konieczne procedury) oraz zorganizowanie w Polsce turnieju Masters w pierszym możliwym terminie, czyli praktycznie 2016-2017. W turniejach tych bierze udział ponad 300-stu golfistek i golfistów, więc będzie to spore wyzwanie organizacyjne.

Pod koniec 2012 roku z powodów osobistych, zrezygnowała z prac w Zarządzie PSGS, koleżanka Beata Stepułajtys. Do Zarządu dołączył Jan Radziszewski. Dzięki jego staraniom Stowarzyszenie pozyskało strategicznego partnera – Noble Bank S.A.. W tym samym czasie na Skarbnika Stowarzyszenia powołana została Barbara Kozicka.

W czasie Nadzwyczajnego Zgromadzenia członków PSGS w lutym 2013, przyjęto logo Stowarzyszenia, które uzyskało najwięcej głosów z trzech propozycji przedstawionych w sondażu internetowym, zatwierdzono niezbędne korekty w Statucie, składkę roczną i regulamin Walnego Zgromadzenia. Rok 2013 zapowiada się bardzo ciekawie dla Stowarzyszenia i będzie miał znaczący wpływ na dalszy jego rozwój.

Bogusław Bil

 

Ostatnie aktualności

Partnerzy strategiczni Partnerzy wspierający
Partnerzy medialni