Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów

Władze

Zarząd

Bogusław Bil – Prezes (bbil1@o2.pl)
Barbara Bobińska – Wiceprezes (b.bobinska@golfsenior.pl)
Wojciech Marciniak – Wiceprezes (w.marciniak@golfsenior.pl)
Lech Natkowski – Wiceprezes, Skarbnik (l.natkowski@golfsenior.pl)
Marek Gaik – Wiceprezes (m.gaik@golfsenior.pl)
Stanisław Piotrowski – Sekretarz (s.piotrowski@golfsenior.pl)

Komisja Rewizyjna

Zbigniew Gołąbiewski – Przewodniczący (zgolabiewski@promotech.eu)
Mieczysław Piwowar – Członek (piwowarmieczyslaw@gmail.com)
Jan Morański – Członek (jan.moranski@gmail.com)

Ostatnie aktualności

Partnerzy strategiczni Partnerzy wspierający
Partnerzy medialni