Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów

Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PSGS

W siedzibie Polskiego Zwiazku Golfa przy Alejach Jerozolimskich 65/67 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PSGS.

Biorąc pod uwagę termin Walnego (praktycznie rozpoczęty sezon golfowy), ogólnopolski zasięg Stowarzyszenia oraz liczne wyjazdy zagraniczne naszych członków, frekwencja była zadawalająca i Walne miało zdolnośc do podejmowania Uchwał.

Powodów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia było kilka, że wymienię najważniejsze:

  1. Zmiany w zapisach Statutu PSGS
  2. Zmiana wieku seniora z 55 na 50 lat
  3. Powołanie sekcji kobiet
  4. Zwiększenie składu Zarzadu do pięciu osób
  5. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Prezesa za 2015 rok oraz informacje o zamierzeniach Stowarzyszenia na kolejne lata, zostały przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi zostało również przyjęte jednogłośnie.

Propozycja powołania Sekcji Kobiet przy PSGS zostało przyjete prawie jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym).

Zarząd PSGS został powiększony o dwie osoby. Nowymi Wiceprezesami Stowarzyszenia zostali:

  • Barbara Bobińska, która będzie odpowiadała za sprawy golfa kobiet
  • Marek Gaik, który będzie odpowiadał m. in. za sprawy sportowe (org. turniejów).

Powiększenie składu Zarządu podyktowane zostało wzrostem zadań jakie stoją przed naszym Stowarzyszeniem w najblizszych latach. Najważniejszym z nich to organizacja turnieju ESGA Poland 2017 w czerwcu następnego roku.

Walne przebiegało w dobrej i konstruktywnej atmosferze.

Materiały z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na naszej stronie www.seniorgolf.pl

Prezes PSGS

Bogusław Bil

Ostatnie aktualności

Partnerzy strategiczni Partnerzy wspierający
Partnerzy medialni