Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów

Aktualności

Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów

Koleżanki i koledzy,

Mimo początkowej fazy sezonu golfowego (pierwsze bardzo udane turnieje z cyklu Senior Tour za nami), to jednak w światku golfowym trochę zawrzało.

Zawsze powtarzałem i będę powtarzał, że nasze Stowarzyszenie powstało, aby jednoczyć, budować i stwarzać możliwości rozwoju dla naszych członków. Zdecydowanie naszym celem nie jest dzielenie i tworzenie konfliktów. Dlatego chciałbym, w możliwie najbardziej skrótowej formie przedstawić aktualny stan rzeczy:

  1. Kilka miesięcy temu na wniosek Komisji Golfa Kobiet przy PZGolf oraz Zarządu Związku, wystąpiliśmy z wnioskiem o członkostwo do Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Golfa Kobiet Seniorek. Przynależność do ESLGA daje szansę naszym koleżankom możliwość występów w turniejach organizowanych przez tę organizację.
  2. W międzyczasie zostało założone Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorek (inicjały PSGS, takie same jak nasze, mogące wprowadzać w błąd), które również złożyło aplikację do ESLGA. W statutach tego typu organizacji jest jednak jeden podstawowy warunek. Stowarzyszenie Krajowe aplikujące o członkostwo w tego tupu Federacjach musi być zaaprobowane przez Krajowy Związek Sportowy (w naszym wypadku PZGolf). Takiego wymogu Stowarzyszenie Golfa Seniorek nie wypełniło.
  3. Na szczęście wszystkie nieporozumienia zostały wyjaśnione przez PZGolf i aktualnie Stowarzyszeniem, które jest oficjalnym członkiem ESLGA jest Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów, skupiające, jak większość tego typu Stowarzyszeń w Europie, zarówno kobiety jak i mężczyzn.
  4. Na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PSGS powołaliśmy Sekcję Golfa Kobiet. Zwiększyliśmy również ilość członków Zarządu, powołując Basię Bobińską na Wiceprezesa ds. Kobiet. Zapewniam, że Sekcja Kobiet będzie miała pełną autonomię i wsparcie ze strony kolegów.
  5. Liczę na refleksję ze strony koleżanek ze Stowarzyszenia Golfa Seniorek i konstruktywne działania. Nasze Stowarzyszenie będzie wspierać każdą organizację, która działa dla dobra i rozwoju polskiego golfa seniorek i seniorów, w tym również Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorek. Jednak muszą być respektowane podstawowe zasady relacji międzyludzkich.

Mam nadzieję, że te informacje uspokoją nastroje w niektórych środowiskach i umożliwią nam harmonijne i skuteczne funkcjonowanie.

Z golfowym pozdrowieniem

Bogusław Bil – Prezes PSGS

Ostatnie aktualności

Partnerzy strategiczni Partnerzy wspierający
Partnerzy medialni