Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów

Aktualności

PSGS Polish Senior Qualifiers Binowo PGC


Format i Kategorie Stroke Play netto i brutto:
Kandydaci / Kandydatki under 50
Women 50 + netto
Adults 50 + (urodzeni do 1970r
Seniors 55 + (do 1965r.)
Masters 65 + (do 1955r.)
Super Masters 75 + (1945r.)
Puchary i Nagrody:
W zależności od ilości uczestników. Obowiązuje zasada brutto przed netto
Tees:
Czerwone – kobiety
Żółte – Kandydaci i Seniorzy
Niebieskie – Masters i Super Masters
Opłaty turniejowe:
90 członkowie Klubu i jednocześnie członkowie PSGS
110 członkowie Klubu
190 członkowie PSGS pola zaprzyjaźnione
210 pola zaprzyjaźnione
210 członkowie PSGS
250 pozostali
Countback:
W przypadku remisu o wyższym miejscu w kategorii netto zdecyduje
niższy handicap. W przypadku remisu o wyższym miejscu w kategorii brutto zdecyduje wyższyhandicap. Jes li HCP nie rozstrzygnie remisu,
to o wyższszym miejscu zdecyduje countback w kolejności:
lepsze dołki 10-18, 12-18, 13-18, 16-18.
Gdy countback nie roztrzygnie decyduje losowoanie.

Zapisy: PSGS Polish Senior Qualifiers | PZG Eagle 2.0 (pzgolf.pl)

Ostatnie aktualności

Partnerzy strategiczni Partnerzy wspierający
Partnerzy medialni